Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 3029690
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Przedmiotowe systemy oceniania

Podstawą wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru, roku. Ostateczną decyzję w sprawie oceny końcoworocznej podejmuje nauczyciel.

W II semestrze, jako pierwszą ocenę uczeń otrzymuje ocenę końcową z I semestru z najwyższą wagą.

Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

Średnia ważona

Ocena

0 – 1,60

niedostateczna

1,61 – 2,60

dopuszczająca

2,61 – 3,60

dostateczna

3,61 – 4,60

dobra

4,61 – 5,51

bardzo dobra

5,52 – 6,0

celująca