Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 2942526
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni

Mądra Szkoła Czyta Dzieciom

„Mądra szkoła czyta dzieciom” to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, która jest  adresowana do szkół.

Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć. 

Nasza szkoła przystąpiła do programu w lutym 2015r.

Zasady uniwersalne codziennego czytania dzieciom:

 • Czytamy zawsze w atmosferze entuzjazmu i zachwytu dzieckiem i książką
 • Codziennie, regularnie, dobrze jest wybrać stałą porę i stworzyć rytuał czytania
 • Zawsze z myślą o sprawieniu dziecku przyjemności, nie za karę, czy z obowiązku – celem jest wyrobienie u dziecka trwałego skojarzenia czytania z przyjemnością
 • Wybieramy książki interesujące i odpowiednie dla wieku i poziomu rozwoju dziecka – uwzględniamy jego reakcje
 • Chronimy wrażliwość dziecka - nie wzbudzamy lęków i napięć
 • Dopasowujemy czas czytania do umiejętności skupienia się dziecka – zaczynamy od kilku minut
 • Nie zmuszamy dziecka, by siedziało spokojnie i bez ruchu – może się bawić, słuchając
 • Nie pozostawiamy dziecka z książką samotnie, gdy już zna litery, gdyż zniechęci się do czytania. Czytanie jest wtedy zbyt trudne, a dziecko traci główną atrakcję czytania: bliskość ważnej osoby 

W domu:

 • czytanie od urodzenia, a nawet wcześniej – do brzuszka
 • codziennie - ustalenie stałej pory – np. przed spaniem w ciągu dnia i wieczorem - oswajanie z książką/książka jako zabawka (z wykorzystaniem książek wytrzymałych na eksperymenty małych dzieci)
 • jak najwięcej zabaw z książką – rozmowy o obrazkach, wynajdowanie literek i krótkich wyrazów, wymyślanie innych zakończeń etc.
 • uczenie poszanowania książek papierowych: nie zaginamy rogów, nie kładziemy na blacie w kuchni
 • kontynuowanie czytania nawet gdy dziecko samo umie czytać
 • zabieranie książek na wyjazdy/ wycieczki i tam, gdzie trzeba dłużej czekać (np. u lekarza)
 • czytamy także nastolatkom (chodzi o więź i rozmowę, do której książka jest często tylko pretekstem)
 • telewizor i komputer – tylko we wspólnej przestrzeni domu, trzeba nauczyć dziecko umiaru i wybiórczego kontaktu z mediami elektronicznymi 

W szkole:

 • ustalenie stałej pory, codziennie
 • warianty: 20 minut czytania przez nauczyciela lub 10 minut rano czytanie przez nauczyciela, 10 minut pod koniec zajęć wszyscy czytają samodzielnie (nauczycieli i personel szkoły – też)
 • książki spoza lektur obowiązkowych, zawsze ciekawe, mogą być proponowane przez dzieci
 • nie na stopnie i odpytywanie; ważna rozmowa po przeczytaniu, ew. rysowanie u młodszych dzieci
 • warto zainstalować w klasie półki z książkami

Korzyści z codziennego czytania dzieciom: Codzienne czytanie dziecku na głos – co potwierdzają badania, a także obserwacje czytających rodzin, przedszkoli i szkół:

 1. Zaspokaja najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka - miłości, uwagi, stymulacji itp.
 2. Buduje mocną więź pomiędzy czytającym dorosłym i dzieckiem
 3. Wspiera rozwój psychiczny dziecka,
 4. Wzmacnia jego poczucie własnej wartości
 5. Uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu
 6. Przygotowuje do sprawnego samodzielnego czytania i pisania
 7. Uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego
 8. Rozwija wyobraźnię
 9. Poprawia koncentrację, wycisza i uspokaja
 10. Ćwiczy pamięć
 11. Przynosi ogromną wiedzę ogólną
 12. Ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole
 13. Uczy dziecko wartości i odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną
 14. Rozwija poczucie humoru
 15. Jest znakomitą rozrywką
 16. Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
 17. Jest zdrową ucieczka od nudy, niepowodzeń i problemów
 18. Chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej
 19. Jest profilaktyką działań aspołecznych
 20. Kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy.
 

W roku szkolnym 2015/2016 program „Mądra Szkoła Czyta Dzieciom” realizowany jest w klasach I–III.

Działania podejmowane w ramach realizowanego programu:

 • W dniu 29 października 2016 r. w naszej szkole miała miejsce pierwsza edycja wymiany książkowej – crossbookingu. Ideą crossbookingu jest anonimowe i nieodpłatne "puszczenie" przeczytanej książki w obieg. Celem tego działania jest maksymalne wykorzystanie obiektu crossbookingu i rozpowszechnienie jego treści.
 • Został zorganizowany konkurs międzyszkolny pod patronatem Radnego pana Kamila Wnuka „Bajkowe Misz – Masz”. Konkurs skierowany był do uczniów klas trzecich okolicznych szkół i miał na celu popularyzację czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą.
 • Odbyło się Pasowanie na Czytelnika uczniów klas drugich. Wzorowi czytelnicy zostali nagrodzeni dyplomami. Dzieci, które przeczytały rekordową liczbę książek otrzymały nagrody książkowe.
 • Szkolne koło teatralne wystawiło przedstawienie promujące książki i czytelnictwo pt. „Nie ma tego złego…”
 • Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach organizowanych przez inne biblioteki szkolne oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu.
 • Zorganizowano szkolne konkursy: Klasy drugie uczestniczyły w zajęciach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 15.
  • „Bajkowe Misz – Masz” – międzyklasowy turniej dla klas trzecich
  • Zakładka do książki
  • Trwa całoroczny konkurs czytelnictwa klasowego i indywidualnego.
 • Odbywa się codzienne głośne czytanie przez wychowawców w klasach I – III, oraz w grupach świetlicowych.
 • Grupy przedszkolne z Przedszkola Miejskiego nr 44 odwiedziły bibliotekę szkolną. W czasie zajęć dzieci poznały naszą bibliotekę, dowiedziały się jak powstaje książka i skąd się biorą książki w bibliotekach.
 • Nauczyciel - bibliotekarz spotykał się z grupami przedszkolnymi na zajęciach czytelniczych połączonych z głośnym czytaniem książek. Uczniowie naszej szkoły odwiedzają Miejskie Przedszkole nr 44 gdzie czytają dzieciom wskazane przez nauczyciela – bibliotekarza książki.
 • Nauczyciel - bibliotekarz prowadzi zajęcia popularyzujące czytelnictwo, poleca ciekawe książki, rozmawia na ten temat indywidualnie z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami, pomaga w wyborach czytelniczych.
 • Wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej. W ramach Rządowego programu wspierania szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książka naszych marzeń” zakupiono wiele nowości literackich.

 

Nauczyciel – bibliotekarz: Mirosława Ryba