Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2931191
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 193 dni

OPP nr 2

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 2

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Sosnowcu od lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego.

Charakter działalności Ogniska stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

Ognisko jest placówką ogólnodostępną, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

Nauczyciele zapewniają opiekę uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Zajęcia rozwijają kreatywność, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania. Przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, umożliwiają podnoszenie sprawności fizycznej, promują zdrowie. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w imprezach, licznych konkursach i zajęciach rekreacyjnych.

Funkcję dyrektora placówki sprawuje mgr Robert Urbankiewicz.

Sekretariat Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 mieści się w Sosnowcu, ul. Starzyńskiego 41. Placówka mieści się na obszarze gminy Sosnowiec. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji UM Sosnowiec.

Nr tel. do placówki - 32 290 91 37.

 

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY:

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia/godziny

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia

Koło pozaszkolnych zajęć świetlicowych „Zaczarowana kredka”

poniedziałek

15:40-17:40

mgr Robert Urbankiewicz

Koło pozaszkolnych zajęć świetlicowych „Zaczarowana kredka”

wtorek

15:30-17:30

mgr Robert Urbankiewicz

Koło małych form teatralnych

środa

6:30-9:30

mgr Sylwia Krupińska-Krause

Koło polonistyczno-plastyczne „Malowane słowem”

środa

9:30-11:30

mgr Sylwia Krupińska-Krause

Koło pozaszkolnych zajęć świetlicowych „Stokrotka” 

środa

15:30-17:30

mgr Robert Urbankiewicz

Koło polonistyczno-plastyczne „Malowane słowem”

czwartek

6:30-8:30

mgr Sylwia Krupińska-Krause

Koło pozaszkolnych zajęć świetlicowych „Stokrotka”

czwartek

15:30-17:30

mgr Robert Urbankiewicz