Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2942522
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 190 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Zasady żywienia

Zasady żywienia

Zasady dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach regulują:

  • Zarządzenie Nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca, z dnia 28 września 2011r.  
  • Zarządzenie Nr 934 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011r.


Z dożywiania w szkole (w formie obiadów) mogą korzystać uczniowie, których rodzice /opiekunowie złożyli kartę zapisu na posiłki (do pobrania ze strony www lub w szkole) lub dostarczyli decyzję MOPS.

 

Szanowni Państwo

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu informuje, iż z dniem 01 stycznia 2018 roku uległa zmianie forma dokonywania płatności za obiady w szkole.  

Wpłat należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego lub przekazem pocztowym.
Numer konta (nowy), na które należy dokonywać wpłat:

PKO BP
31 1020 2313 0000 3102 0579 6489

 W tytule wpłaty należy wpisać:

- nazwisko i imię ucznia
- SP 39
- obiady w miesiącu...

       

Przypominamy jednocześnie, iż wpłat za żywienie dziecka w szkole należy dokonywać zawsze między 1-10 dniem każdego bieżącego miesiąca. Od wpłat dokonanych po terminie, naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.
Od września 2016 roku stawka żywieniowa wzrosła i obecnie cena jednostkowa obiadu wynosi: 2,75 zł.
Kwoty do wpłat - wyliczone indywidualnie dla każdego dziecka, są eksponowane na początku każdego miesiąca, na tablicy ogłoszeń (w przedsionku wejścia do szkoły) oraz na stronie internetowej - w zakładce żywienie/kwoty do wpłat za żywienie.

Prosimy o niewpłacanie innych kwot niż podane.

Z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych, nie są wykazywane nazwiska dzieci lecz inicjały oraz numerek obiadowy obowiązujący ucznia na jadalni. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z kierownikiem świetlicy – panią Elżbietą Gawlik.

Szczegółowe zasady dożywiania dzieci w szkole znajdują się w Karcie zapisu na obiady oraz Regulaminie korzystania ze stołówki.