Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2751901
  • Do końca roku: 76 dni
  • Do wakacji: 248 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Świetlica

Świetlica

W roku szkolnym 2018/2019 świetlica szkolna zaprasza uczniów w godzinach:  6:30 – 16:30.

Świetlica zapewnia opiekę dzieciom z klas I – III (w uzasadnionych sytuacjach, także uczniom z klas starszych). 

 

Uczniowie spędzają czas w świetlicy przed lub po zajęciach lekcyjnych. 
Z zajęć świetlicowych korzystają uczniowie, których rodzice/opiekunowie pracują i nie mają możliwości przyprowadzenia dziecka do szkoły bezpośrednio przed lekcjami lub odebrania zaraz po zakończeniu lekcji.

 

OPIEKUNOWIE ŚWIETLICY 2018/2019
mgr Elżbieta Gawlik nauczyciel dyplomowany, kierownik świetlicy
mgr Renata Rudecka nauczyciel dyplomowany, dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Rosa nauczyciel kontraktowy
p. Magdalena Fornagiel  nauczyciel stażysta 
p. Michał Wisniewski  nauczyciel stażysta 
mgr Karolina Kwiatkowska nauczyciel kontraktowy
mgr Marlena Pawlik nauczyciel kontraktowy

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, poprzez inicjowanie różnorodnych form rekreacji i wypoczynku oraz stwarzanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rozwijania pasji, zainteresowań i uzdolnień.
Podczas zabaw i zajęć wychowawcy zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów.
Wzmacniają także poczucie własnej wartości u dzieci, uczą tolerancji oraz wdrażają do poszanowania innych.
Wychowankowie świetlicy bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych akcjach, imprezach i konkursach organizowanych w świetlicy lub na terenie szkoły.

 

Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie złożenia w szkole wypełnionej Karty zapisu do świetlicyktórą można pobrać ze strony www naszej szkoły / zakładka „świetlica” lub w świetlicy szkolnej.

Szczegółowy zakres działań świetlicy, organizację i zasady funkcjonowania zawiera Regulamin świetlicy.

------------

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

PORANNA „ZBIORÓWKA”

 

W DUŻEJ ŚWIETLICY

W DUŻEJ ŚWIETLICY

W DUŻEJ ŚWIETLICY

W DUŻEJ ŚWIETLICY

W DUŻEJ ŚWIETLICY

KL.  IA, IB, IC
KL.IV-VI
(po lekcjach)

W DUŻEJ ŚWIETLICY

W DUŻEJ ŚWIETLICY

W DUŻEJ ŚWIETLICY

W DUŻEJ ŚWIETLICY

W DUŻEJ ŚWIETLICY

KL. IIA, IIB
(po lekcjach)

- 12:20 - 14:20
(SALA NR 10)

 - OD 14:20 W DUŻEJ 
ŚWIETLICY

- 12:20 - 14:20
(SALA NR 10)

 - OD 14:20 W DUŻEJ 
ŚWIETLICY

- 12:20 - 14:20
(SALA NR 10)

 - 14:20 - 15:25
(SALA NR 9)

 - OD 15:25 W DUŻEJ
ŚWIETLICY

- 12:20 - 14:10
(SALA NR 10)

- 14:10 - 15:25
(SALA NR 9)

- OD 15:25 W DUŻEJ
ŚWIETLICY

- 12:20 - 14:00
(SALA NR 10)

- OD 14:00 W DUŻEJ
ŚWIETLICY

KL.IIC, IIIA, IIIB
(po lekcjach)

- 12:30 - 14:05
(SALA NR 9)

- 14:05 - 14:20
(SALA NR 10)

 - OD 14:20 W DUŻEJ
ŚWIETLICY

- 12:20 - 13:50
(SALA NR 9)

 - 13:50 - 14:20
(SALA NR 10)

 - OD 14:20 W DUŻEJ
ŚWIETLICY

- 12:30 - 15:25
(SALA NR 9)

 - OD 15:25 W DUŻEJ
ŚWIETLICY

- 12:30 - 15:25
(SALA NR 9)

 - OD 15:25 W DUŻEJ
ŚWIETLICY

- 12:20 - 14:20
(SALA NR 9)

- OD 14:20 W DUŻEJ
ŚWIETLICY 

WSZYSCY UCZNIOWIE (ZAPISANI DO ŚWIETLICY), KTÓRZY SKOŃCZĄ LEKCJE O GODZINIE 11:20 PRZEBYWAJĄ W DUŻEJ ŚWIETLICY DO GODZ. 12:20.

 

W szkole funkcjonuje także stołówka.  Z uwagi na bardzo liczną grupę dzieci korzystających z posiłków, stołówka szkolna funkcjonuje według harmonogramu, który zamieszczony jest w Regulaminie stołówki (zakładka „żywienie”). Informacje dotyczące zapisywania dzieci na posiłki, terminów dokonywania wpłat, odwołań posiłków bądź rezygnacji zawarte są w Karcie zapisu na obiady- zakładka „żywienie”.

Artykuły

Pyszne gruszki...

Podobna do żarówki,
lecz wcale nie świeci.
Gdy jest dojrzała lubią ją dzieci.
Na naszym drzewku pojawiły się pyszne  gruszki.

Czytaj więcej o: Pyszne gruszki...

Zapasy na zimę

Jesienią zwierzęta robią zapasy na zimę. W naszym świetlicowym lesie zagościła ruda wiewiórka ,lis i jeż.

Czytaj więcej o: Zapasy na zimę