Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 2942558
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Artykuły

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

  

Przyrzeczenie harcerskie jest chyba najważniejszym momentem w życiu każdego harcerza. Jest niezapomnianym i głębokim przeżyciem, które zwiąże go zarówno z drużyną, jak i całą organizacja harcerską. Jest również potwierdzeniem przyjęcia określonych przez Prawo Harcerskie norm postępowania, od tego, bowiem momentu jego przestrzeganie staje się sprawą honoru. Jest to początek obranej drogi ku trudom, wymaganiom, ku postanowieniom nie zawsze wygodnym, ku doskonałości i ideałom...

Trudno oddać atmosferę tej chwili. Chyba każdy harcerz czy harcerka pamięta tę chwilę do końca życia... Nie tylko, dlatego że otrzymuje wtedy krzyż, ale także dlatego, że było to uroczyste, głębokie przeżycie w gronie przyjaciół, w specjalnym miejscu, o niezwykłym czasie.

A kiedy harcerz może złożyć Przyrzeczenie Harcerskie? Warunkiem dopuszczenia do niego jest zrealizowanie "Próby Harcerza" i oczywiście ocena postawy harcerza - jego dojrzałości i gotowości do przyjęcia tego zaszczytu.

 

Kilka informacji o samym Przyrzeczeniu: 

 • Prawo do odbierania Przyrzeczenia mają tylko i wyłącznie instruktorzy harcerscy.

 • Przyrzeczenie składa się indywidualnie.

 • Przyrzeczenie składa harcerz w pełnym umundurowaniu.

 • Przyrzeczenie składane jest na ogień.

 • Przed złożeniem Przyrzeczenia odbierający je ma obowiązek zapytać się harcerza czy jest pewny swojej decyzji i wie, jakie obowiązki na siebie przyjmuje.

 • Harcerz składający Przyrzeczenie stoi na baczność z prawa ręką skierowana
  w stronę ognia, palce ma ułożone jak przy salucie skautowskim.

 • Harcerz powtarza rotę ślubowania za odbierającym Przyrzeczenie, po wypowiedzeniu słów Roty, przyjmujący Przyrzeczenie wypowiada słowa:
  NA SŁOWIE HARCERZA POLEGAJ JAK NA ZAWISZY...!

 

Wymagania na PRÓBĘ HARCERZA, HARCERKI

Kandydat na harcerza:

1. Zna i rozumie treść Przyrzeczenia Harcerskiego.

2. Zna i rozumie treść Prawa Harcerskiego.

3. Zna i rozumie symbolikę: Krzyża Harcerskiego, Lilijki ZHP.

4. Potrafi wyjaśnić, do czego zobowiązuje harcerskie pozdrowienie „Czuwaj".

5. Zna hymn harcerski i umie go zaśpiewać.

6. Kompletuje umundurowanie, posiada: bluzę mundurową, sznur, pas harcerski.

7. Bierze czynny udział w zbiórkach harcerskich. 

Czytaj więcej o: PRZYRZECZENIE HARCERSKIE