Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 2942488
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także w edukację młodego pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki.

Jest to szkoła, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy.

Gdzie zdrowie, czyli doskonałe samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników, jak również rodziców jest podstawowym celem działania.


 

 

 

REALIZUJEMY TRZY GŁÓWNE CELE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły;

edukację zdrowotną jako ważny element programu nauczania;

współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną;


    

 

Szkolny Zespół od spraw Promocji Zdrowia:

 mgr Edyta Eliasz – koordynator

 Członkowie zespołu: 

 mgr Beata Maj, mgr Anna Kuźniak – Zaczyńska, mgr Kamila Kłosowska, mgr Aneta Frugalska,

mgr Edyta Wybraniec – Kukla, mgr Katarzyna Lipińska

  

    Artykuły

"Nie pal przy mnie, proszę"

Już po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego pt. "Nie pal przy mnie, proszę".

Program przeznaczony jest dla uczniów klas drugich szkoły podstawowej. Inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podstatwowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Czytaj więcej o: "Nie pal przy mnie, proszę"

Szkoła Promująca Zdrowie (2015-2018)

Cele priorytetowe realizowane w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie w latach 2015 – 2018Czytaj więcej o: Szkoła Promująca Zdrowie (2015-2018)

Spółdzielnia Uczniowska

W listopadzie 2015 roku w naszej szkole została uruchomiona Spółdzielnia Uczniowska. 

Czytaj więcej o: Spółdzielnia Uczniowska

Sprawozdanie z realizacji zadań w latach 2012-2014

W ramach programu „Szkoła promująca zdrowie” w latach 2012-2014 realizowane były trzy cele priorytetowe:


I. Promocja zdrowia przez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.

II. Poprawa wyglądu estetycznego szkoły i jej otoczenia.

III. Poprawa warunków pracy pracowników szkoły.Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji zadań w latach 2012-2014

Otrzymaliśmy Certyfikat 2 stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie!

16 października 2012 roku w Sali Błękitnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 o godz. 13.00 odbyła się Uroczystość Nadania Certyfikatów 2 stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie połączona z prezentacją uhonorowanych szkół i placówek. 


Czytaj więcej o: Otrzymaliśmy Certyfikat 2 stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie!

Uzyskanie Certyfikatu

W 2007 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.                                    

Czytaj więcej o: Uzyskanie Certyfikatu

Zagadnienia realizowane w ramach projektu

W wyniku analizy ankiet, rozmów, sondaży - szkolny zespół koordynujący, Samorząd Uczniowski i przewodnicząca Rady Rodziców na zebraniu w dniu 24.11.2005r. sporządzili listę problemów do rozwiązania na najbliższy okres trzech lat. Spośród nich wybraliśmy te, które wydawały się nam najbardziej istotne i które chcielibyśmy realizować.

 

1. PROMOCJA ZDROWIA PRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
/REALIZACJA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

 

2. DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH
/REALIZACJA W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

 

3. POPRAWA WARUNKÓW FIZYCZNYCH SZKOŁY
/REALIZACJA W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

Czytaj więcej o: Zagadnienia realizowane w ramach projektu

REALIZACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Realizacja programu Szkoły Promującej zdrowie przebiegała w następujących etapach:

 1. Diagnoza, zapoznanie z problemem jak największej liczby osób.
 2. Wybór zespołu koordynacyjnego.
 3. Podpisanie deklaracji.
 4. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, nauczycieli, rodziców.
 5. Wybór celów priorytetowych.
 6. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia wg. wybranych i zatwierdzonych celów.
 7. Monitoring - zbieranie informacji, danych dotyczących realizacji programu: spotkania z zespołem ds. promocji zdrowia, wywiady, sondaże, rozmowy, bieżące konsultacje, ankiety przeprowadzane wśród uczniów , rodziców i nauczycieli.
 8. Ewaluacja podjętych działań poprzez:
 • ankiety skierowane do uczniów, pracowników szkoły, rodziców;
 • rozmowy wywiady w środowisku lokalnym;
 • udział dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
 • udział społeczności szkolnej w uroczystościach i imprezach szkolnych i lokalnych
 1. Sporządzenie raportu z podjętych działań.
 2. Wnioski.

Realizując program bazowaliśmy na:

 • Planie Pracy Szkoły
 • Programie Ścieżki Prozdrowotnej
 • Planie Rozwoju Szkoły
 • Dokumentacji szkolnego pedagoga i pielęgniarki
 • Opiniach uczniów, rodziców i pracowników szkoły
 • Protokołach i sprawozdaniach
 • Dziennikach lekcyjnych
 • Wynikach z przeprowadzonych ankiet
Czytaj więcej o: REALIZACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Podpisanie deklaracji przystąpienia do programu

19 października 2005 r. podpisaliśmy deklarację przystąpienia do udziału w programie "Szkół Promujących Zdrowie". Koordynatorkami ds. promocji zdrowia w szkole zostały:

p. mgr Beata Maj - nauczyciel wychowania fizycznego,

p. mgr Edyta Eliasz - nauczyciel nauczania zintegrowanego,

p. mgr Agnieszka Zimny - pedagog szkolny.

Czytaj więcej o: Podpisanie deklaracji przystąpienia do programu