Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 2942578
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni

Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń +

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem: „BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ+”.

Organizatorem konkursu jest Studium Prawa Europejskiego. Konkurs trwa od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły: „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”.

Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią. 

Zadania konkursu:

 1. Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć, przesłanych do jury konkursu.
 2. Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f". Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu.
 3. „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu.
 4. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. „Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
  Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 8. Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie e-learningowym „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” .

                                                       Koordynatorzy: Elżbieta Gawlik, Agnieszka Zimny