Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2938867
  • Do końca roku: 19 dni
  • Do wakacji: 191 dni

Szkoła wolna od dopalaczy

SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół – Szkoła wolna od dopalaczy, prowadzonym  przez Studium Prawa Europejskiego. Konkurs trwa od 1 października 2015 do 31 marca 2016 roku. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuł „Szkoła wolna od dopalaczy” oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy.

 

Koordynatorzy:
Anna Banaś-Szyja
Magdalena Górska

Artykuły

Podsumowanie programu: Szkoła wolna od dopalaczy

Informujemy, iż nasza szkoła zakończyła realizację zadań przewidzianych w regulaminie konkursu Szkoła wolna od dopalaczy.
Przeprowadzona w naszej szkole akcja była potrzebna. Poszczególne zadania były bardzo ciekawe, angażowały przede wszystkim uczniów. Uczestnicy pracowali za pomocą wielu metod. Uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą, jak i kreatywnością.
Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w konserwatoriach na temat szkodliwości dopalaczy, które odbyły się podczas jednej z godzin wychowawczych. W ramach realizacji tego zadania dogłębnie zapoznali się z problemem dopalaczy (wpływ dopalaczy na organizm człowieka, rodzaje dopalaczy, skutki działania, metody przyjmowania itp.) Uczniowie pracowali m. in. metodą burzy mózgów, sami próbowali formułować definicję słowa dopalacz. Doszukiwali się odpowiedzi na pytania: Dlaczego ludzie sięgają po dopalacze?, Jak ich uniknąć? Wykonywali prace plastyczne, prace pisemne związane z tematem, jak również powstało wiele haseł i wierszyków o szkodliwości dopalaczy. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w zajęciach, chętnie zabierali głos, wyrażali swoje opinie, dzielili się przemyśleniami. Wiele razy pokazali, że są świadomi tego, jak szkodliwe są to substancje.
Zarówno całe klasy, jak i ochotnicy przygotowali plakaty pod hasłem „Stop dopalaczom”. Autorzy wykazali się dużą pomysłowością i wiedzą w przygotowaniu plakatów. Każdy plakat był ciekawie zilustrowany, na wielu znajdowały się ciekawe wycinki z różnych źródeł, jak również bardzo trafne i przemyślane hasła „antydopalaczowe”.
Zorganizowano dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkanie z lekarzem, policjantem oraz zajęcia praktyczne z ratownikiem medycznym. Spotkania odbywały się w formie prelekcji, po której nastąpiły pytania do zaproszonych gości. Prelekcja Pani doktor opierała się na informacjach przybliżających pochodzenie dopalaczy, zaburzenia, jakie powodują dopalacze, objawy, jakie występują po zażyciu tych środków . Prelekcja zaproszonego Pana policjanta zawierała wiele cennych informacji mówiących o odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą zażywanie oraz posiadanie dopalaczy. Spotkanie z ratownikiem medycznym miało miejsce w naszej szkole podczas akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkanie to było bardzo ciekawe i pouczające nie tylko dla naszych uczniów ale również nauczycieli i rodziców w nim uczestniczących. Nasz gość opowiedział o różnych sytuacjach, w których powinniśmy udzielić pierwszej pomocy, pokazał w jaki sposób należy to uczynić. Najważniejszym jednak punktem spotkania był pokaz prawidłowej resuscytacji wykonany na fantomie.
Chętni uczniowie z klas IV- VI pod opieką nauczycielki informatyki wykonali ulotki, na których znalazły się ważne informacje o dopalaczach oraz alarmowe numery telefonów, pod którymi można szukać pomocy nie tylko po zażyciu dopalaczy, ale również wtedy, kiedy dziecko znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej, czy też złej kondycji psychicznej.
Zorganizowaliśmy akcję „Pakt przeciwko dopalaczom”. Wykonano ogromny plakat, na którym zamieściliśmy informacje dotyczące istoty akcji. Plakat powieszono na jednym z korytarzy, gdzie uczniowie podpisywali się wraz z nauczycielami.
Uczniowie podczas zajęć rozmawiali o asertywności, przedstawiali różne scenki, w których mieli okazję wykazać się skutecznym odmawianiem. Oglądali film dotyczący szkodliwości dopalaczy oraz narkotyków.
Do jury przesłano następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych: sprawozdania z realizacji każdego zadania, zdjęcia plakatów, prac plastycznych, prac pisemnych, ulotek itp., zdjęcia wykonane podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi, zdjęcia wykonane podczas zajęć z dziećmi.


Szkolni koordynatorzy
Anna Banaś – Szyja, Magdalena Górska

Czytaj więcej o: Podsumowanie programu: Szkoła wolna od dopalaczy