Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2942588
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 190 dni

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Każde dziecko jest zdolne

Na tym założeniu opiera się koncepcja Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" którego III  etap rozpoczął się we wrześniu w naszej szkole. W tym roku szkolnym realizuje go klasa Ib pod kierunkiem wychowawczyni Iwony Wronieckiej. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Jeżeli każde dziecko jest zdolne, to rolą dorosłych, nauczycieli i rodziców jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Projekt próbuje zainspirować do innego spojrzenia na dziecko i jego możliwości oraz szanse edukacyjne. To co dorośli nazywają nauką - dla dzieci jest fascynującą zabawą. Rolą dorosłego jest więc stać się przewodnikiem dziecka i współuczestnikiem zabawy oraz zadbać o to, aby nauka była radosną przygodą, a nie uciążliwym obowiązkiem. Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dziecko jest niezwykle podatne na wszelkie oddziaływania wychowawcze. Ważnym jest więc, aby na tym początkowym etapie edukacji dobrze rozpoznać profil inteligencji każdego dziecka i umiejętnie wspierać jego rozwój. To właśnie jest główny cel Projektu, przy czym określenia tzw. kompetencji kluczowych poszczególnych uczniów, dokonuje się w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

    

Praca z dziećmi klasy Ib biorącej udział w Projekcie jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. W sali lekcyjnej pierwszaków zostały zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Powstały one na bazie zestawu środków dydaktycznych dostępnych w szkole, a także tych, które szkoła otrzymała w ramach Projektu. Są one wielofunkcyjne, dobrane tak, aby wspierać rozwój każdego dziecka.

Podczas zajęć dzieci z dużym zainteresowaniem słuchają baśni i bajek zgromadzonych w klasie, z zapałem wzbogacają klasową biblioteczkę, same próbują nie tylko oglądać, ale też czytać pierwsze książeczki. Chętnie oglądają historyjki obrazkowe, opowiadają je, a wszystkie poznawane przygody bajkowych bohaterów próbują przedstawiać w teatrzyku przy pomocy pacynek, czy kukiełek. Z ogromną radością wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych, korzystają z bogatego zestawu pomocy. Podczas zajęć muzycznych dzieci chętnie śpiewają, zwłaszcza z akompaniamentem wielu różnorodnych instrumentów perkusyjnych, a także tańczą.

    

  

 

W tej pierwszej fazie realizacji Projektu podczas wszystkich zajęć nauczyciel prowadził obserwacje, które pomogły uzyskać obraz profilu inteligencji każdego dziecka. Podczas spotkań z rodzicami nauczyciel przedstawił założenia Projektu, zapoznając rodziców z koncepcją inteligencji wielorakich oraz uzyskał od rodziców możliwie pełne informacje o dziecku. Pozwoliło to stworzyć diagnozę ucznia, czyli charakterystykę dziecka na jego indywidualnej drodze rozwoju. Od stycznia do czerwca dzieci z klasy Ib uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 50 godzin. Realizacja zajęć dodatkowych oparta jest o własny autorski pomysł nauczyciela wychowawcy.