Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2942580
  • Do końca roku: 18 dni
  • Do wakacji: 190 dni

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

"Wychowywać to znaczy doprowadzić dziecko do pełnoletniości,

wpajając mu wartości: miłość, prawdomówność, odpowiedzialność za siebie

i bliskich, rzetelność, odwagę cywilną, roztropność,

radość życia, poczucie własnej wartości."

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, społecznym stowarzyszeniem  pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Działa na rzecz dzieci  i prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną. Posiada osobowość prawną i własny statut. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność. TPD współpracuje z organizacjami, instytucjami  i fundacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

TERENOWE KOŁO TPD nr 2 działające przy Naszej Szkole istnieje od 1995 roku. Przewodniczącą szkolnego koła jest Pani mgr Agnieszka Zimny. Jego członkami są rodzice i pracownicy szkoły. Organizujemy pomoc i opiekę nad dziećmi z rodzin o niskim statusie materialnym, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną. Czuwamy nad przestrzeganiem praw dzieci. Udzielamy rodzicom i opiekunom wsparcia w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych. W zależności od potrzeb dzieci oraz posiadanych środków dofinansowujemy lub pokrywamy m.in. koszt: wycieczek i imprez, wyjazdów na zielone szkoły,  obiadów, podręczników, niejednokrotnie udzielamy pomocy rzeczowej.

Należy dodać, iż Pani Agnieszka Zimny oraz Nasze Koło zostało nagrodzone dyplomem Przyjaciela Dziecka w uznaniu troski o dobro, bezpieczeństwo i godność dziecka, a pani Dyrektor Elżbieta Szewczyk - Kanios została uhonorowana odznaką "Przyjaciel Dziecka", co jest szczególnym wyróżnieniem dla osób działających na rzecz dzieci.

 

My dorośli pragniemy, by życie każdego dziecka było szczęśliwe, bezpieczne i dostatnie. Nie możemy pozostać obojętni wobec jakichkolwiek negatywnych przejawów świadczących o naruszaniu podstawowych potrzeb dziecka.

Artykuły

Dyplom od TPD

Towarzysto Przyjaciół Dzieci przyznało naszemy szkolnemu Kołu TPD dyplom Przyjaciela Dziecka.

Czytaj więcej o: Dyplom od TPD

BCC Dzieciom 2010

10 grudnia 2010 roku grupa uczniów z naszej szkoły, uczestniczyła w siódmej już edycji imprezy "BCC Dzieciom". Wspaniała zabawa została zorganizowana przez Katowicką Lożę Business Centre Club.

Czytaj więcej o: BCC Dzieciom 2010