Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2772301
  • Do końca roku: 70 dni
  • Do wakacji: 242 dni

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu z dnia 13.09.2018 r.

OBECNI: Przedstawiciele klas wg załączonej listy obecności, pani dyrektor Renata Rudecka, pani wicedyrektor Agnieszka Zimny i pani wicedyrektor Krystyna Sadowska.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Powitanie zabranych przez Dyrektora szkoły i przewodniczącego Rady Rodziców.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018. 
3. Wybór Prezydium Rady Rodziców na obecny rok szkolny.
4. Wybór komisji rewizyjnej.
5. Preliminarz finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
6. Omówienie wpłat deklarowanych na Radę Rodziców.
7. Wyprawka dla świetlika.
8. Zbiórka makulatury - konkurs.
9. Sprawy różne.

Ad. 1

Pani Dyrektor Renata Rudecka powitała zebranych na pierwszym posiedzeniu Szkolnej Rady Rodziców. Po powitaniu oddała głos Prezydium Rady Rodziców w osobie jej przewodniczącego Jacka Sobczyka.

Ad.2

Pan Jacek Sobczyk wraz z panią księgową Magdaleną Zielińską przedstawili szczegółowe sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2017/2018 na dzień 31 sierpień 2018r. Przedstawiciele klas otrzymali omawiane sprawozdanie finansowe na piśmie i nie mieli żadnych uwag.

Uchwałą nr 1/2018/2019 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu jednogłośnie, pozytywnie przyjęła sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018

Ad.3

Zebrani Przedstawiciele klas wybrali Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 w następującym  składzie osobowym :

PRZEWODNICZĄCY:           Jacek Sobczyk  VIIID      

V-CE PRZEWODNICZĄCA: Marta Pałka-Szulińska   VC  

SEKRETARZ:                        Katarzyna Bassa  VIIIE

Ad.4

Wybór komisji rewizyjnej.

Ad. 5

Omówienie preliminarza finansowego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu na rok szkolny 2018/2019. Wydatki przeznaczone będą dla uczniów na pomoce dydaktyczne, nagrody na zakończenie roku, nagrody za udział w konkursach, materiały biurowe i wspomaganie edukacji.

Ad. 6

Szczegółowe omówienie dotyczące zadeklarowanych kwot na Radę Rodziców, przy całkowitej wpłacie klasa składa wniosek o bonus 15% , za który może kupić pomoce dydaktyczne, różnego rodzaju sprzęt sportowy itp. Kwoty wpłat zbiera skarbnik klasowy i wpłaca na konto Rady Rodziców. Aby otrzymać bonus całość zadeklarowanej kwoty należy wpłacić do 15 stycznia 2019 r. Prosimy nie wpłacać pojedynczych kwot od jednej osoby – TYLKO OD KLASY CAŁOŚĆ.

Ad. 7

Prośba o wpłaty na wyprawkę świetlicową w kwocie 15 zł za dziecko, kwota jest na cały rok szkolny. Rodzice dzieci chodzących na świetlicę zbierają po 15 zł i całość zebranych pieniędzy wpłacają jednorazowo przez skarbnika na konto RR.

Ad. 8

W szkole przeprowadzona będzie zbiórka makulatury, którą można przynosić w poniedziałki i składać u pani woźnej przy sekretariacie. Zbiórka trwa do 31 maja 2018 roku, wygrywa klasa, która zbierze najwięcej makulatury, przy czym musi się zaangażować połowa klasy, dziecko, które przyniesie najwięcej makulatury dostanie nagrodę, wyróżnimy również drugie i trzecie miejsce dla dziecka- szczegóły wkrótce na stronie szkoły .

.Ad. 9

Pani Dyrektor przekazała rodzicom klas trzecich oferty na Zieloną Szkołę – rodzice wybierali korzystna ofertę

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Marta Pałka-Szulińska