Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 3029693
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 13.09.2018 r. o godz.17.00.

AGENDA:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018.
  2. Wybór Prezydium  Rady Rodziców.
  3. Wybór Komisji Rewizyjnej.
  4. Ubezpieczenie uczniów.
  5. Omówienie programu wychowawczo-profilaktycznego SP 39
  6. Preliminarz finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
  7. Sprawy różne.