Szkoła Podstawowa nr 39 | im. Kornela Makuszyńskiego

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 51

Tel:(32) 263-12-47

 

 

 

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2529781
  • Do końca roku: 137 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Wsparcie na starcie dla pierwszoklasistów

Uwaga Rodzice Pierwszoklasistów!

Jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2018/2019.

1) jednorazowe świadczenie pieniężne udzielane jest na rzecz dziecka zamieszkałego w Sosnowcu i rozpoczynającego w roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy obowiązek szkolny w szkole podstawowej na terenie Sosnowca w klasie I;

2) wysokość świadczenia będzie wypłacana do kwoty 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych) na podstawie dokumentów i faktur bądź rachunków wystawionych na rodzica (data wystawienia nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2018r.) dołączonych do wniosku (refundacja poniesionych wydatków);

3) zwrot za zakupy artykułów i przyborów szkolnych oraz odzieży i obuwia, stroju do gimnastyki, plecaka, tornistra, worka na obuwie i zestawu śniadaniowego;

4) wstępna weryfikacja wniosku oraz faktur i rachunków dokonywana jest na bieżąco przez komisję powołaną przez Dyrektora szkoły;

5) terminy i miejsce składania dokumentów:

  • Rodzice - kompletnie wypełniony i podpisany WNIOSEK 0 przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz ze zbiorczymi zestawieniami faktur i rachunków, dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki oraz oświadczeniem o sposobie wypłaty składają w SEKRETARIACIE SZKOŁY w terminie: OD 1 DO 15 WRZESNIA 2018.